Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Provincial Office of Natural Resources and Environment, Trang Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

ขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้ยาง ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

Answer

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไม้ยางนั้นขึ้นอยู่

4. บัญชีรายการไม้

5. ภาพถ่ายไม้ยาง

ผู้ตอบ: trang Admin
วันที่ : 21 มิ.ย. 60
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1