Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Provincial Office of Natural Resources and Environment, Trang Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดตรัง

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดตรัง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวุฒิชัย พิรุณสนุทร ผอ.ทสจ.ตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมร่วมกับประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนางธัญดารัตน์ บัวแก้ว ประธาน ทสม.ตำบลวังมะปรางเหนือ ผู้ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็น ทสม.ดีเด่น จังหวัดตรัง เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็น ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แกลเลอรี่