Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Provincial Office of Natural Resources and Environment, Trang Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น.

             นายวุฒิชัย​ พิรุณสุนทร​ ผอ.สนง.ทสจ.ตรัง​ ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด​ เพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก​ จังหวัดตรัง​ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน​ ณ​ ห้องพระยารัษฎา​ ศาลากลางจังหวัดตรัง​ โดยมีนายขจรศักดิ์​ เจริญโสภา​ รอง​ ผวจ.ตรัง​ เป็นประธานที่ประชุม มีผู้ประสงค์จะเสนอโครงการ​ และ​อปท. ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม​ 14​ กลุ่ม / องค์กร​ ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการและเร่งจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป

แกลเลอรี่