Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Trang Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การแก้ไขปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

การแก้ไขปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ร่วมกับ อบต.ควนเมา และ รพ.สต.ควนเมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จากการผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง จำกัด ต.ควนเมา อ.รัษภา จ.ตรัง  พบว่า โรงงานอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จึงแนะนำให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ กลิ่นเหม็น เสียงดัง ฝุ่นละออง และเขม่าควัน ฟุ้งกระจายส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

แกลเลอรี่